Egyptian Arabic Dictionary

Egyptian Arabic Thesaurus

Direction:Menu
Section:
Category:
EG'ablateenaacblaetyn n  أبلا َتين
ENpointspoints n car ignition
EG'ambeer surAaaacmbyr surAaö n  أمبير سـُرعـَة
ENspeedometerspeedometer n 
EG'istibniicstibn n  إستـِبن
ENspare tyrespare tyre n 
MS'ishaaraiicshaaraö n  إشا َر َة عـَر َبـِيـَة
ENindicatorindicator n 
EG'iksidaamiickSidaam n  إكصـِدا َم
ENbumperbumper n 
EGbaddael banzeenbaddael banzyn n  بـَدّا َل بـَنزين
ENaccelerator pedalaccelerator pedal n 
EGbarabreezbarabryz n  بـَر َبريز
ENwindscreenwindscreen n 
MSbattaariyyabaTTaariyyaö n   بـَطّا َر ِييـَة
ENbatterybattery n car 
EGbidawwar ilAarabiyyabidawwar iil-Aarabiyyaö n  بـِد َوّ َر ا ِلعـَر َبـِييـَة
ENstarterstarter n ignition
MSbistoonbistwn n  بـِستون
ENpistonpiston n 
EGbinz ilbistoonbinz iil-bistwn n  بـِنز ا ِلبـِستون
ENpiston ringpiston ring n 
MSboojeehbwjyh n from french: bougie بوچيه
ENspark plugspark plug n 
MStaAbaentaAbaen part  تـَعبا َن عـَر َبـِيـَة
ENsluggishsluggish adj car
EGtirstirs n  تـِرس تـَعشـِق ا ِلتـِروس
ENgeargear n 
EGteel faraamiltyl faraamil n  تيل فـَرا َمـِل كـَبل
ENbrake cablebrake cable n 
MShala'a ilmakbasHalaqaö iil-makbas n  حـَلـَقـَة ا ِلمـَكبـَس
ENpiston ringpiston ring n 
MShizaem 'amaenHizaem aacmaen n  حـِزا َم أما َن
ENseat beltseat belt n 
EGjantjanT n  چـَنط
ENrimrim n of wheel
EGdibriyaejdibriyaej n  د ِبر ِيا َچ
ENclutchclutch n on car
EGradyateerradyaetyr n  ر َديا َتير
ENradiatorradiator n 
EGrafrafrafraf n  ر َفر َف
ENbumperbumper n 
EGsiwaa'asiwaaqaö n  سـِوا َقـَة
ENdrivingdriving n 
MSshabakashabakaö n  شـَبـَكـَة عـَر َبـِيـَة
ENroof rackroof rack n car
EGshakmaenshakmaen n  شـَكما َن
ENexhaust pipeexhaust pipe n 
MSshantashanTaö n  شـَنطـَة عـَر َبـِيـَة
ENbootboot n of car
EGsandoo' tiroosSandwq tirws n  صـَندوق تـِروس
ENgearboxgearbox n 
EGtaasaTaasaö n  طا َسـَة عـَر َبـِيـَة
ENhubcaphubcap n 
EGAagala naymaAagalaö naeymaö n  عـَجـَلـَة نا َيمـَة
ENflat tyreflat tyre n 
EGAalbit karankAalbiö karank n  عـَلبـِة كـَر َنك
ENcrank casecrank case n 
EGAamood karankAamwd karank n  عـَمود كـَر َنك
ENcrankshaftcrankshaft n 
EGAamood kirdaenAamwd kirdaen n  عـَمود كـِردا َن
ENtransmission shafttransmission shaft n 
EGAumood diriksiyoonAumwd diriksiywn n  عـُمود د ِر ِكسـِيون
ENsteering columnsteering column n 
EGghiyaarGiyaar n  غـِيا َر
ENgear levergear lever n 
MSfaraamilfaraamil n no singular  فـَرا َمـِل
ENbrakebrake n  
EGfanoos Aarabiyyafanws Aarabiyyaö n  فـَنوس عـَر َبـِييـَة
ENheadlightheadlight n 
EGfiteesfitys n  فـِتيس
ENgear levergear lever n 
EGkabbootkabbwt n  كـَبّوت عـَر َبـِيـَة
ENbonnetbonnet n of car
UShoodhood n car
EGkashshaefkashshaef n  كـَشّا َف عـَر َبـِيـَة
ENheadlightheadlight n 
EGkalakskalaks n  كـَلـَكس
ENhornhorn n car
MSlafflaff v    لـَفّ عـَر َبـِيـَة
UScruisecruise v drive around  
MSmahwarmaHwar n  مـَحو َر
ENaxleaxle n 
EGmarshadayrmarshadayr n  مـَرشـَد َير
ENreverse gearreverse gear n 
MSmassaehamassaeHaö n  مـَسّا َحـَة عـَر َبـِيـَة
ENwindscreen wiperwindscreen wiper n 
MSmakbasmakbas   مـَكبـَس
ENpistonpiston n 
EGmusaeAidmusaeAid n  مـُسا َعـِد
ENshock absorbershock absorber n 
MSmuftaeh il'ishAaelmuftaeH iil-iicshAael n  مـُفتا َح ا ِلإشعا َل
ENignition switchignition switch n 
EGmuftaeh ilkoontaktmuftaeH iil-kwntakt n  مـُفتا َح ا ِلكونتـَكت
ENignition keyignition key n 
EGwasaedil faraamilwasaedil faraamil n  و َسا َد ِل فـَرا َمـِل
ENbrake padbrake pad n